Om oss

Vad gör Lundakretsen?

Kontaktuppgifter

  • Expedition: må, ons, fre 10-12
  • Adress: Paradisgatan 1, 223 50 Lund
  • Telefon: 046 211 81 40
  • E-mail: lund@redcross.se
  • Swish:  123 389 24 78

Vi behöver fler volontärer!

Lundakretsen behöver fler frivilliga inom de flesta av våra verksamhetsområden. Alla insatser, små som stora, bidrar till ett bättre och mer humant samhälle. Dessutom blir Du del i en engagerad och socialt aktiv grupp människor – personer man trivs att umgås med! I medlemsbrevet får du en översiktlig beskrivning av vad vi gör och varför. Vill du veta mer, maila den ansvariga.

Till dig som är ny som volontär

Verksamheter

Expeditionen

Expeditionen på Paradisgatan 1 är öppen för besök måndagar, onsdagar och fredagar kl. 10-12. Titta gärna in då och få aktuell information om vår verksamhet.

Kontaktperson: Siw Medborg siw.medborg@gmail.com

Rödakorsvärdarna

Lunds 40 Rödakorsvärdar är på plats på SUS i Centralhallen, Akuten, Akutröntgen, Barnsjukhusets Ljusgård, Kirurgen, Onkologen och några avdelningar till.

Kontaktperson: Nubbe Fransson nubbes.mail@gmail.com

Språkgrupperna

Röda Korsets språkträning riktar sig till invandrare och nyanlända, som får individuell träning i svenska språket. Vi försöker anpassaundervsingen både till de förkunskaper, som de vi möter har och till deras behov av att kunna förstå t.ex. hur man kommunicerar med svenska myndigheter – och vice versa. Skulle du vilja medverka som volontär i denna verksamhet, kontakta någon av de nedanstående.

Onsdagens språkträning kommer på prov under våren att ändras till fm, 10-12. 
Språkträning 
tisdagar  kl 10 -12
torsdagar kl 10 - 12

Kontaktperson tisdagsgruppen: Stina Johansson tumlare37gmail.com

Kontaktperson torsdagsgruppen: Karin Donnér karin@familjendonner.se

Anhörigstödet

Röda Korset Lundakretsen ordnar, tillsammans med Lunds kommun, stödsamtal med människor som lever med en anhörig som har ett stort vårdbehov. Det kan handla om demens, psykisk sjukdom eller åldersrelaterade sjukdomar.

Kontaktperson: Christina Bergman ina.bergman42@gmail.com

Besöksgruppen

Skulle du vilja ha någon från Röda Korset som besöker dig? Orsakerna till ofrivillig ensamhet kan vara många t.ex. sorg, sjukdom eller en livskris. Lunds Rödakorskrets har en besökarverksamhet med volontärer som ger stöd till äldre och andra med behov av sällskap eller stöd. Det kan vara besök i egen bostad eller i lägenhet på äldreboende.

Vi söker också nya volontärer. Förutom att ge stöd till enskilda personer efterfrågas bland annat högläsning eller andra aktiviteter för grupper på äldreboende. 

Önskar du besök av volontär eller vill du engagera dig inom besökarverksamheten, kontakta Yvonne Bylén 

OBS Vi har behov av fler medarbetare. Hör av dig till kontaktpersonen nedan

Kontaktperson: Yvonne Bylén yvonne.bylen@gmail.com

Cykelskolan

Lundakretsen har övertagit huvudmannaskapet för Cykelskolan sedan Internationella Huset lade ner sin verksamhet. Cykelskolan vänder sig i huvudsak till nyanlända kvinnor som aldrig tidigare lärt sig cykla. För dem är att kunna cykla ett stort steg både mot ökad mobilitet, personlig utveckling – och därmed integration.

Kontaktperson: Annita Bogren annita.bogren@gmail.com

Kris- och beredskapsgruppen

En av Röda Korsets huvuduppgifter är att kunna bistå vid kriser och katastrofer världen över. Detta gäller även i det lokala perspektivet. Röda Korset Lundakretsen samarbetar med Lunds kommun när det gäller krisberedskapen i Lunds kommun. Det kan gälla akuta insatser vid större olyckor, bränder, tågurspårningar eller liknande händelser. Alla rödakorsare som är frivilliga inom området har fått eller kommer att få utbildning inom första hjälpen, hjärt- och lungräddning, mm.

Kontaktperson: Christina Bergman ina.bergman42@gmail.com

”Risgruppen”

Sedan länge har ett antal medlemmar i Lundakretsen samlats inför påsken och bundit fastlagsris. Försäljningen av risen till företag, affärer och privatpersoner har länge varit en god inkomstkälla för Lundakretsen.

Kontaktperson: Eva Olsson Sterngren strax@telia.com