Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor

Om oss

Vad gör Lundakretsen?

 

Kontaktuppgifter

  • Expedition: må, ons, fre 10-12
  • Adress: Paradisgatan 1, 223 50 Lund
  • Telefon: 046 211 81 40
  • E-mail:  lundakretsen@telia.com
  • Swish:  123 389 24 78

 

Vi behöver fler volontärer!

Lundakretsen behöver fler frivilliga inom de flesta av våra verksamhetsområden. Alla insatser, små som stora, bidrar till ett bättre och mer humant samhälle. Dessutom blir Du del i en engagerad och socialt aktiv grupp människor – personer man trivs att umgås med! I medlemsbrevet får du en översiktlig beskrivning av vad vi gör och varför. Vill du veta mer, maila den ansvariga

Verksamheter


Expeditionen

Expeditionen på Paradisgatan 1 är nu öppen för besök måndagar, onsdagar och fredagar kl. 10-12. Titta gärna in då och få aktuell information om vår verksamhet.

Kontaktperson: Siw Medborg siw.medborg@gmail.com

Rödakorsvärdarna

Rödakorsvärdarna har under pandemin inte släppts in på akuten, onkologen och de andra avdelningarna på sjukhuset där vi vanligtvis har bidragit till ordning och lugn. Nu kommer dessa restriktioner att succesivt lätta redan under de närmsta veckorna. Vårt stöd till vaccineringen mot Covid-19 har pågått under en längre tid och nu under senhösten kommer även den vanliga influensavaccineringen att behöva våra insatser. Har du tidigare varit aktiv som Rödakorsvärd men avvaktat under pandemin, eller har du ingen tidigare erfarenhet av detta men tycker det skulle vara intressant att prova på detta uppdrag, kontakta Nubbe!

Kontaktperson: Nubbe Fransson nubbes.mail@gmail.com

Språkgrupperna

Under slutet av september startar vi våra språkgrupper där invandrare och nyanlända får individuell träning i svenska språket. Precis som före pandemin börjar vi med två grupper, en på tisdag förmiddag och en på torsdag eftermiddag. Vi försöker anpassa språkträningen både till de förkunskaper som de vi möter har och till deras behov av att kunna förstå t.ex. hur man kommunicerar med svenska myndigheter – och vice versa. Skulle du vilja medverka som volontär i denna verksamhet, kontakta någon av de nedanstående.

Kontaktperson tisdagsgruppen: Lotta Kårlind lotta@lottak.se

Kontaktperson torsdagsgruppen: Karin Donnér karin@familjendonner.se

Anhörigstödet

Röda Korset Lundakretsen ordnar, tillsammans med Lunds kommun, stödsamtal med människor som lever med en anhörig som har ett stort vårdbehov. Det kan handla om demens, psykisk sjukdom eller åldersrelaterade sjukdomar. Dessa stödgrupper ligger nu i startgroparna att återgå i normal verksamhet. Även här behövs det fler volontärer!

Kontaktperson: Christina Bergman ina.bergman42@gmail.com

Besöksgruppen

Sedan länge besöker volontärer från Lundakretsen lundabor som av olika anledningar behöver eller önskar en närmre kontakt med en medmänniska. Under pandemin har besöken av naturliga skäl varit svårare att genomföra men nu är det möjligt att återuppta besöken.

Skulle du vilja få kontakt med en volontär från Röda Korset eller känner du någon annan som gärna skulle vilja få en sådan kontakt – hör av dig till nedanstående kontaktperson!

Kontaktperson: Yvonne Bylén yvonne.bylen@gmail.com

Cykelskolan

Lundakretsen har övertagit huvudmannaskapet för Cykelskolan sedan Internationella Huset lade ner sin verksamhet. Cykelskolan vänder sig i huvudsak till nyanlända kvinnor som aldrig tidigare lärt sig cykla. För dem är att kunna cykla ett stort steg både mot ökad mobilitet, personlig utveckling – och därmed integration.

Kontaktperson: Annita Bogren annita.bogren@gmail.com

Kris- och beredskapsgruppen

En av Röda Korsets huvuduppgifter är att kunna bistå vid kriser och katastrofer världen över. Detta gäller även i det lokala perspektivet. Röda Korset Lundakretsen samarbetar med Lunds kommun när det gäller krisberedskapen i Lunds kommun. Det kan gälla akuta insatser vid större olyckor, bränder, tågurspårningar eller liknande händelser. Alla rödakorsare som är frivilliga inom området har fått eller kommer att få utbildning inom första hjälpen, hjärt- och lungräddning, mm.

Kontaktperson: Christina Bergman ina.bergman42@gmail.com

”Risgruppen”

Sedan länge har ett antal medlemmar i Lundakretsen samlats inför påsken och bundit fastlagsris. Försäljningen av risen till företag, affärer och privatpersoner har länge varit en god inkomstkälla för Lundakretsen.

Under 2021 fick vi ställa in risbindandet på grund av pandemirestriktionerna. Inför påsken 2022 har vi nu tack vare ett samarbete med Lunds Handelsförening kunnat förse föreningsmedlemmar liksom tidare kunder med en ny typ av ris, som nu bindes i Ukrainas blågula färger. Åtskilliga butiker och andra verksamheter i Lund skyltar nu med våra nya ris. All inkomst av denna verksamhet går oavkortat till Ukrainahlälpen. Insamlingen har hittills inbringat ca 50 000 kr.

Kontaktperson: Eva Olsson Sterngren strax@telia.com