Anhörigstöd

Anhörigstöd

Lundakretsen anordnar, tillsammans med Lunds kommun, sedan länge stödsamtal i grupp med människor som lever med en anhörig som av olika anledningar har ett stort vårdbehov. Syftet är att ge möjlighet till anhöriga att få ett vidgat perspektiv genom att träffa andra som är i en likartad situation.

Kontaktperson: Christina Bergman, ina.bergman42@gmail.com