Träna svenska

Vi erbjuder språkträning för de som vill öva på att prata och skriva svenska.

Träna svenska

Träna svenska

OBS! Onsdagens språkträning kommer på prov under våren att ändras till fm, 10-12. 
Språkträning 
tisdagar  kl 10 -12
torsdagar kl 10 - 12