Verksamhet för hälsa och gemenskap

Transit Jägersro

Malmö

Transit Jägersro är en verksamhet som ger support och information till personer som bor på utsedda transitboende av Migrationsverket. Det är en viktig verksamhet då det ofta är en första kontakt med någon som inte är en svensk myndighet.

Ge svar och stöd till nyanlända

Frivilliga i Röda Korsets transitgrupp besöker Migrationsverkets transitboende varje vecka. De frivilliga möter både de som väntar på beslut på ansökan om asyl och de som fått avslag på sin ansökan och väntar på avresa. Transitgruppen ger bland annat support, hjälp och information. För de boende är detta möte ofta deras första kontakt med andra än svenska myndigheter.

För människorna på boendet är transitgruppens besök av stor betydelse. Varje asylsökandes situation är unik vilket innebär att de frivilliga behöver vara öppna, socialt trygga och flexibla. Frågorna från de boende handlar om allt från asylprocesserna till hur det är att leva i Sverige. De frivilliga ger medmänsklig och insiktsfull hjälp till människor som ofta inte förstår svenska. Färdigheter i andra språk är därför en fördel. Förståelse och medvetenhet om andra kulturer är också av stor betydelse.

Bli frivillig i Transit Jägersro

Bli frivillig i Transit Jägersro genom att skicka ett mejl till oss via adressen nedan. Det kan också finnas uppdragsannonser på startsidan.

Hem för ensamkommande flyktingbarn i Malmö. Frivilliga från Röda Korset kommer på besök för att bryta isoleringen med spel, samtal och språkträning någon gång i veckan. Bilder tagna i november 2015.