Rödakorsvärdar i sjukvården

Vi erbjuder medmänskligt stöd och hjälp till patienter, anhöriga och besökare som kommer till hälso- och sjukvården.

Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdar på Simrishamns närsjukhus

Simrishamn

Kontakta verksamheten

Eva Karmehed

Telefon: