Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Besöksverksamhet

Tomelilla

Kontakta verksamheten

June Lassesson

Telefon:

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Äldreverksamheter

Tomelilla