Verksamheter

Stöd till häktade och intagna på anstalt

Häktesverksamhet

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Besöksverksamhet

Ystad

Rödakorsvärdar i sjukvården

Sjukhusvärd