Stöd till häktade och intagna på anstalt

Vi erbjuder besök och samtalsstöd till häktade och intagna.

Stöd till häktade och intagna på anstalt

Häktesverksamhet

Stöd till häktade på anstalt.
Sedan 2018 finns en nationell överenskommelse mellan Kriminalvården och Svenska Röda Korset om ökade insatser för att minska isoleringen för häktade med restriktioner. Under 2023 startade planering och uppstart av häktesverksamhet i Ystad. Nu har åtta frivilliga avslutat sin utbildning och verksamheten är igång.  
Ansvarig för Ystadskretsens Häktesverksamhet är Irene Axman.

Kontakta verksamheten

Irene Axman