Rödakorsvärdar i sjukvården

Vi erbjuder medmänskligt stöd och hjälp till patienter, anhöriga och besökare som kommer till hälso- och sjukvården.

Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdar

Katrineholm

Rödakorsvärdarna finns på Kullbergska Sjukhuset i Katrineholm. Uppdraget som Rödakorsvärdar startade redan 1967. Vi söker volontärer, hör av dig till Ingrid Arvidsson.
Vårt uppdrag är att som medmänniskor ge praktisk hjälp och stöd till dem som besöker sjukhuset. 
Vi finns i entrén måndag-torsdag och arbetar i tretimmarspass på för-och eftermiddag.
Verksamheten har uppehåll över jul och under sommaren. 

Kontakta verksamheten

Ingrid Arvidsson

Telefon: