Rödakorsvärdar i sjukvården

Vi erbjuder medmänskligt stöd och hjälp till patienter, anhöriga och besökare som kommer till hälso- och sjukvården.

Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdar

Katrineholm

Rödakorsvärdarna finns på Kullbergska Sjukhuset i Katrineholm. Den 4 september 2023 är värdarna på plats efter sommaruppehållet. Vi söker volontärer, hör av dig till Ingrid Arvidsson.
Vårt uppdrag är att som medmänniskor ge praktisk hjälp och stöd till dem som besöker sjukhuset. 
Vi finns i entrén måndag-torsdag och arbetar i tretimmarspass på för-och eftermiddag.
Verksamheten har uppehåll över jul och under sommaren.

Bilden visar volontärer som arbetar som sjukhusvärdar 2022. Uppdraget som Rödakorsvärdar startade redan 1967.

Kontakta verksamheten

Ingrid Arvidsson

Telefon: