Verksamheter

Lokal krisberedskap

Beredskapsgrupp

Katrineholm

Första Hjälpen - kunskapsspridning

Första hjälpen kurs

Katrineholm

Insamling

Insamling

Katrineholm

Insamling

Insamling Julita

Julita

Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdar

Katrineholm

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Seniorverksamhet Julita

Julita