Stöd till förvarstagna

Vi besöker förvarstagna och erbjuder medmänskligt stöd genom samtal och aktiviteter.

Stöd till förvarstagna

Stöd till förvarstagna Flen

Flen

Kontakta verksamheten

Carina Salomonsson