Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Seniorverksamhet Julita

Katrineholm

Kontakta verksamheten

Agneta Pettersson

Telefon:

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Seniorverksamhet Katrineholm

Katrineholm