Verksamheter

Anhörigstöd

Anhörigstöd

Haninge

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Besök på Johanneslunds äldreboende

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Evenemang

Haninge

Första Hjälpen - kunskapsspridning

HLR Hjärt- och lungräddning

Haninge

Lokal krisberedskap

Krisberedskap

Haninge