Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Krisberedskap

Haninge

Inom Röda Korset bedrivs en bred verksamhet för att ta fram planer för beredskap vid en eventuell katastrof. Röda korset var djupt engagerade vid det omfattande flyktingmottagandet 2015 och de omfattande bränderna den torra sommaren 2018.

Haninge Röda Korskretsar har tagit fram planer för att kunna vara rustade vid tillbud och katastrofer. Planerna innefattar bland annat lokaler, resurser och samarbete med andra aktörer som kommun, räddningstjänst och MSB.

Vill du engagera dig eller veta mer så kontakta gärna Birgitta Runnman Olsson på mobil 070 219 05 63.

Kontakta verksamheten

Birgitta Runeman Olsson

Telefon: