Anhörigstöd

Vi ger stöd till anhöriga till äldre och sjuka genom att främja psykisk hälsa och ge möjlighet till gemenskap med andra i liknande situation.

Anhörigstöd

Anhörigstöd

Lidingö

Anhörigstöd

I samverkan med staden anordnar vi studiecirklar för dig som vårdar en anhörig. Cirklarna ger tillfälle att utbyta kunskap och erfarenheter samt till en stunds avbrott i vardagen. Vi brukar vara ett par grupper på Lidingö, men under Coronatiden är endast en grupp i gång. Då studiecirkeln har avslutats träffas anhöriggrupperna för trevlig samvaro en gång varje månad.  Är du intresserad att delta så hör av dig till oss,

Pausad tillvidare