Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Första hjälpen

Lidingö

Lokal krisberedskap

Lokal krisberedskap

Lidingö

Lokal krisberedskap

Första hjälpen för alla

Lidingö