Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Första hjälpen

Lidingö

Under våren 2024 genomför vi två Första hjälpenutbildningar. Dels den 23 mars som snart är fulltecknad och dels den 25 april 2024 kl 17.00-20.00. Bägge utbildningarna kommer att genomföras i Ansgarskyrkans lokaler.

https://app.eduadmin.se/form/rodakorset/2060515

Under hösten kommer vi också att genomföra två Första hjälpenutbildningar. Mer information kommer senar under våren!

Lokal krisberedskap

Lokal krisberedskap

Lidingö

Lokal krisberedskap

Första hjälpen för alla

Lidingö