Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Lokal krisberedskap

Lidingö

Röda Korset är ett stöd när samhällets resurser inte räcker till och behöver förstärkas. Vi kan agera på eget initiativ eller på förfrågan från Staden, en räddningsledare eller en länsstyrelse.

Beroende på vad som inträffat och vilka behov som uppstår kan vi behöva olika typer av insatser. Det kan t.ex. handla om att en krets behöver ställa om vardagsverksamheten genom att öppna sin mötesplats eller second hand-butik. Annat som rödakorsvärdar, besöksverksamhet eller läxhjälp kan också behöva ställas om, d.v.s. utökas eller ändra fokus för att möta de akuta behoven. Det kan inträffa händelser som gör att vi behöver stärka vår verksamhet med t.ex. särskilt utbildade krisstödjare eller första hjälpare. Röda Korset har också agerat vid händelser där våra insatser helt bemannats av särskilt utbildade krisstödjare och första hjälpare på uppsamlingsplatser för att ge första hjälpen och psykologisk första hjälpen till direkt drabbade eller deras närstående. Ibland kan flera insatser behöva pågå parallellt. Detta kan innebära att krisstödjare och/eller första hjälpare gör en akutinsats samtidigt som den lokala kretsen öppnar sina lokaler för att kunna ta emot lindrigt skadade, oskadade eller närstående till drabbade.

 

Lidingö rödakorskrets krisberedskapsplan

Lidingö Rödakorskrets redovisar i sin Krisberedskapsplan hur vi är förberedda på att hjälpa personer som drabbats av en samhällskris på Lidingö. I första hand ska hjälpen ske i samarbete med Lidingö Stad, men kan även ske i egen regi eller tillsammans med andra Rödakorskretsar. Vi har en krisinsatsgrupp som utbildas för att kunna ge första hjälpen eller kunna medverka på andra sätt i en krisinsats - lämna krisinformation eller ordna vägvisning. Förutom utbildning genomförs olika övningar. Anmäl dig till oss om du också vill vara med!

Kontakta verksamheten

Magnus Holmqvist

Lokal krisberedskap

Första hjälpen

Lidingö

Lokal krisberedskap

Första hjälpen för alla

Lidingö