Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Att tillhöra ett sammanhang är ofta avgörande för hur vi mår. Vi arrangerar olika aktiviteter för att skapa gemenskap och stärka hälsan.

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Simundervisning

Lidingö

Simundervisning för invandrade kvinnor och barn har i flera omgångar arrangerats av Vänverksamheten med stöd av frivilliga från Röda Korset Lidingö och har finansierats av vår krets.

Röda Korset Lidingö hjälper till med bilkörning på tisdagar till simundervisning i Bosön för invandrarkvinnor.

Nästa omgång kommer att ske hösten 2024.

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Café Hjärna

Lidingö

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Integration via matlagning

Lidingö