Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Att tillhöra ett sammanhang är ofta avgörande för hur vi mår. Vi arrangerar olika aktiviteter för att skapa gemenskap och stärka hälsan.

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Integration via matlagning

Lidingö

Vi vill sammanföra nyanlända med uppehållstillstånd och svenskar genom att laga mat och äta tillsammans. Syftet är också att snabba upp integrationsprocessen, genom att bryta ensamhet, knyta nya kontakter, lära språk, utbyta matkultur och skapa samhörighet.

En grupp mellan 7-10 nyanlända personer träffar några svenskar en gång i veckan under 4 veckor och lagar middag som de sedan äter tillsammans.

Denna verksamhet är pausad tilldvidare

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Café Hjärna

Lidingö

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Simundervisning

Lidingö