Allt större hjälpbehov i Gaza

Läs om Röda Korsets insatser på plats: https://www.rodakorset.se/var-varld/har-arbetar-vi/palestina/gaza/#manadsgava