En kraftsamling för alla barn

Publicerad av: Pia af Rolén, den 25 september 2021.

Världens Barn är Radiohjälpens största insamlingskampanj och en stor del av det ideella Sverige är med och bidrar. Tack var det stora engagemanget från allmänhet och frivilliga runt om i landet samlades 61,4 miljoner kronor in i fjol!

Kampanjen är en kraftsamling för barns rättigheter och mobiliserar drygt 40 000 frivilliga runt om i landet. Sedan starten 1997 har Världens Barn samlat in över 1,5 miljarder kronor. Röda Korset är en av de organisationer som deltar i kampanjen. Tillsammans skapar vi förutsättningar för barn i alla länder att få det de har rätt till – hälsa, utbildning och en värdig framtid. 

Nu är Radiohjälpens största insamling 2021 –  Världens Barn – igång på allvar. Kampanjens fokus på alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet blir allt viktigare när barn på många områden får det sämre.

Runt om i landet samlar, folkbildar och engagerar sig nu volontärer och organisationer för barns rättigheter. Från norr till söder pågår aktiviteter för att stärka barns rättigheter, genom insatser från scouter, skolor, kyrkor, idrottsföreningar och många andra.

ÄNDAMÅLSFILM 2021 >>