Hjälpbehovet ökar i Gaza

Läget i Gaza är akut. Ord räcker inte till för att beskriva det mänskliga lidandet. Röda Korset gör allt som är möjligt men hjälpen måste få komma fram. Tack för ditt bidrag.

Röda Korset | Världens främsta kris- och katastroforganisation (rodakorset.se)

 

 

Hjälpbehoven i Gaza växer.