Mellanstadieelever i Fisksätra erbjuds intensivkurs i simning

Stort tack till Medley, Nacka kommun och Fisksätras grundskolor för att vi tillsammans eftersträvar att stärka simkunskaperna för barn och ungdomar i området, genom att erbjuda extra simundervisning för mellanstadieelever i samband med vårterminens slut!

Röda Korset ser samarbetet som viktigt för att bryta den trend som bland annat Svenska livräddningssällskapet har uppmärksammat - att simkunnigheten i Sverige sjunker.

SLS i media - Svenska Livräddningssällskapet (svenskalivraddningssallskapet.se)

Samarbete för att stärka simkunnigheten i Fisksätra.