Samarbete med Nacka kommun för säkrare hem

Publicerad av: Pia af Rolén, den 22 maj 2022.

Ett initiativ av Nacka kommun för att hjälpa till med sådant som kan vara farligt för många äldre att göra i hemmet, kallat Tryggve. Några typiska insatser kan vara att sätta upp brandvarnare och gardiner, hjälpa till med tunga lyft eller att klättra på stege för att byta lampor.   

Carina Smith som är kvalitetsutvecklare inom äldreenheten på Nacka kommun, är glad över att kunna återuppta tjänsten och säger att fallolyckor bland äldre tyvärr är alltför vanliga.Det här arbetet förebygger den typen av olyckor.

Samarbete med Nacka kommun innebär att de fångar upp förfrågningarna via kommunens växel och lämnar över uppdragen löpande till Röda Korsets volontärer.

- Det här är ytterligare ett område där vi tillsammans med kommunen kan hjälpa och stötta där det behövs, säger Peter Rosell, Röda Korsets ordförande i Nackakretsen.

- Vi är igång nu, säger Peter och tar gärna emot fler ansökningar för att skapa ett team av volontärer som kan vara till hjälp när det behövs.  

Den som behöver hjälp av Tryggve kan ringa 08-718 80 00 och berätta vad man vill ha hjälp med. Tryggve ringer tillbaka så fort som möjligt. Tryggve kostar ingenting men gör inte hantverksjobb och Tryggve gör inte heller jobb liknande de företag som säljer hushållsnära tjänster.

Kontaktperson Rolf Thomander, Rekrytering Nacka rekrytering.nacka@redcross.se

Vill du engagera dig i Röda Korset och hjälpa till att fixa i någons hem? Läs mer om volontäruppdraget hos Röda Korset här >>  

För dig som behöver hjälp av Tryggve, läs mer på Nacka kommun >>

Tryggve i Nacka kommun