Om oss

I Nacka kommun finns en Rödakorskrets med drygt 900 medlemmar. Röda Korset Nacka bedriver följande verksamheter:

- Second handbutiker i: Nacka Forum, Finntorp och Lilla Boosalen.

- Lokal beredskap utifrån följande: HelpCenter i Ektorp, krisberedskapsgrupp, mötesplatser (för utsatta samt för att motverka ofrivilig ensamhet) samt läxhjälp och språkkaféer.

Arbetet inom de olika rödakorskretsarna kan skilja sig åt men handlar alltid om att förbättra utsatta människors situation lokalt och internationellt. Gemensamt är också att arbetet vilar på Röda Korsets sju grundprinciper: 

   Humanitet
   Opartiskhet
   Neutralitet
   Självständighet
   Frivillighet
   Enhet
   Universalitet

Det är enkelt att bli medlem i Röda Korset. Årsavgiften på 250 kronor inbetalas till plusgironummer: 900809-5 eller bankgironummer: 900-8095, betalningsmottagare: Röda Korset Nacka.

Kontakta oss om du vill du veta mer eller delta i någon av våra verksamheter! 

Kontakt:
nacka@redcross.se