Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Att tillhöra ett sammanhang är ofta avgörande för hur vi mår. Vi arrangerar olika aktiviteter för att skapa gemenskap och stärka hälsan.

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Enhörna rödakorsgrupp

Enhörna

Enhörna rödakorsgrupp är engagerade i många verksamheter, men har haft ett stort fokus på att skapa intressanta och fina studer för de äldre i Enhörna. Mer och mer samarbete sker också med andra föreningar i området.

 • Delta i insamlingar: Vårkampanj, Julkampanj, Världens Barn-insamlingen samt speciella katastrofinsamlingar. 

 • Inbjuda till social samvaro (lunchträff)  med program (musik, föredrag) en gång i månaden och till. bokcafé/bokcirkel en gång i månaden. Kaffe och smörgås serveras till självkostnadspris. Plats: Mötesplats Enhörnas lokal.  

 • Ordna en sommarutflykt med lunch för sjukhusvärdarna. 

 • Ordna musik- och kaffestund för boende på Lillängens äldreboende, en gång vår och höst. 

 • Anordna julmarknad med lotteri och försäljning av dörrkransar, bröd m.m. 

 • Vara ”hemvist” för Röda Korsets sjukhusvärdar på Södertälje Sjukhus. 

 • Vara delaktiga i uppbyggandet av kommunens krisberedskap 

 • Informera om att rödakorskretsen har en hjärtstartare placerad inne i ICA-affären för akut användning och för utlåning till föreningar vid större evenemang inom Enhörna och att ansvara för underhållet av denna i samarbete med ICA-affären.  

 • Samverka med Mötesplats Enhörna och andra föreningar i Enhörna. 

 • Delta i Enhörna föreningsdag i september, vid Friluftsgården. 

 • Uppmärksamma våra medlemmar (tidigare i Enhörnakretsen) vid speciella tillfällen. 

 • Påbörja sammanställning av en liten bok om Röda Korsets historia i Enhörna i samarbete med Enhörna Hembygdsförening. 

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Vårdinge rödkorsgrupp

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Hölö Mörkö rödakorsgrupp

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Ungdomsverksamhet