Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Att tillhöra ett sammanhang är ofta avgörande för hur vi mår. Vi arrangerar olika aktiviteter för att skapa gemenskap och stärka hälsan.

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Vårdinge rödkorsgrupp

I Vårdinge/Mölnbo har Rödakorsets arbete pågått länge och vi finns till hands för både unga och gamla i olika aktiviteter, men också som stöd i vardagen.

 

  • Kaffestunder 11 ggr under året,  

  • Sy-o trivselklubb 11 ggr under året  

  • Skolgårdsvärd; 1-2 dagar i veckan under skolåret.   

  • Väntjänst; året runt i varierad styrka. Shoppingtur, minst 1 gång i veckan jan-maj och sept.-dec. Kan ev. bli oftare under året beroende på nytt behov.  

  • Tala svenska i biblioteket, om intresse finns.  

  • Insamling av pengar på våra träffar.  

  • Bussresa 

  • Representation i Södertälje Rödakorskrets 
    Delta i Södertälje Rödakorskrets kris och beredskapsarbete 

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Enhörna rödakorsgrupp

Enhörna

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Hölö Mörkö rödakorsgrupp

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Ungdomsverksamhet