Träna svenska

Vi erbjuder språkträning för de som vill öva på att prata och skriva svenska.

Träna svenska

Träna svenska

Vi erbjuder språkträning för de som vill öva på att prata och skriva svenska.
Träna svenska
Träna svenska på biblioteket

Kontakta verksamheten

Carina Bindzau

Träna svenska

Prata svenska online

Online