Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Väntjänst

Bergshamra

Väntjänsten förmedlar individuella kontakter i form av besök i hemmet eller på äldreboenden, så kallade väntjänster. Verksamheten omfattar hela Solna och sker i samverkan mellan Solna stad, Röda Korset och Äldrecentrum.
Det är ett komplement till omvårdsförvaltningens äldreomsorg.

För dig som bor i Solna och vill ha besök

Vill du ha besök av en person från Väntjänsten och kanske få sällskap på en promenad? Det handlar om regelbundna besök i ditt hem för en pratstund över en kopp kaffe, högläsning, promenader eller annan aktivitet. Ledsagning till Solna stads och Röda Korsets mötesplatser hjälper vi också till med. På äldreboenden kan en grupp få besök samtidigt.

För dig som har tid över

Vill du ställa upp som besökare? Vill du göra en insats och få en meningsfull fritid? Vill du bli en medmänniska som kan stödja och underlätta för äldre personer och samtidigt få känna dig uppskattad?

Som frivillig besökare får du en introduktion och utbildning. Vi ordnar regelbundna träffar så du får träffa andra frivilliga och utbyta erfarenheter. Det är du och den som du besöker som kommer överens om tid och plats för ditt möte, men det måste vara kontinuitet i besöken och minimum är två gånger per månad för att kunna bryta den äldres ensamhet.

Skulle du vilja ha någon som besöker dig?

Lämna ditt namn och telefonnummer på Väntjänstens telefonsvarare 08-655 82 64 så ringer vi tillbaka så snart som möjligt.
Eller skicka ett mail till vantjanst.solna@redcross.se

Väntjänsten
Väntjänsten