Stöd till förvarstagna

Vi besöker förvarstagna och erbjuder medmänskligt stöd genom samtal och aktiviteter.

Stöd till förvarstagna

Förvarsbesökarna

Vill du göra en betydande samhällsinsats och möta en utsatt och förbisedd grupp? Har du ett intresse för människor och flyktingfrågor? I så fall kan kanske ett frivilligt engagemang i Förvarsgruppen passa dig. Som frivillig i Röda Korsets förvarsgrupp åker du till Migrationsverkets förvar i Märsta i sällskap med minst en till frivillig för att besöka asylsökande och andra människor som saknar uppehållstillstånd och som tagits i förvar. Vi gör detta enligt schema och försöker genomföra regelbundna besök en gång i veckan. Vårt främsta syfte är att genom våra besök ge ett medmänskligt stöd till människor som har frihetsberövats under en kortare eller längre tid. De människor vi möter har utländskt ursprung och mångskiftande bakgrunder. De är ofta skilda från sina anhöriga och befinner sig i en mycket påfrestande livssituation. Bakom sig kan de ha avvisningsbeslut vilket kan få dem att känna sig frustrerade över sin situation och oroliga inför framtiden.. De vi träffar uppskattar vår närvaro och vi kan genom stöd och samtal få dessa människor att känna sig sedda och lyssnade på. Oftast handlar det om sociala aktiviteter och samtal men även att bevaka den förvarstagnes rättigheter. Efter varje besök skrivs ett besöksreferat som sedan skickas till tjänstepersoner på Röda Korset. Utifrån dessa referat görs en sammanställning av de frågor som är problematiska på förvaret och utifrån dessa förs dialog med Migrationsverket.

Är du intresserad av att vara med? Om du är intresserad av att bli frivillig, kontakta forvarsbesok.sodermalm@redcross.se