Verksamheter

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Besöksverksamhet

Södermalm

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Besöksverksamhet Kungsholmen

Kungsholmen

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Bussutflykter

Södermalm

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Café Vallgossen

Kungsholmen