Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Besöksverksamhet Kungsholmen

Kungsholmen

Ensamhet och isolering är ett utbrett problem i samhället som kan drabba alla. Besöksverksamheten riktar sig till dig som känner dig ofrivilligt ensam. Våra volontärer på Kungsholmen erbjuder regelbunden kontakt där du och besökaren fikar, promenerar, samtalar eller på andra sätt umgås tillsammans. Kontakta oss på mejlen nedan om du önskar bli besökt av en av våra duktiga volontärer. Besöken är helt kostnadsfria och vi jobbar för att så bra som möjligt matcha rätt volontär med dig.