Sömnadsverksamhet

Handarbetsgruppen Kungsholmen

Kungsholmen