Rödakorsvärdar i sjukvården

Vi erbjuder medmänskligt stöd och hjälp till patienter, anhöriga och besökare som kommer till hälso- och sjukvården.

Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdar: Capio St Göran

Kungsholmen

En av våra viktiga lokala verksamheter bedrivs av våra frivilliga sjukhusvärdar. Ett sjukhusbesök kan kännas både ovant och skrämmande. En obekant plats som är lätt att tappa bort sig i - därför finns Rödakorsvärdar!

Värdarna hjälper dig som patient eller besökare tillrätta i sjukhuset. Rödakorsvärdarna kan hjälpa till med praktiska saker som en anhörig eller vän skulle ha gjort. Blir väntetiden lång kan en pratstund vara ett välkommet avbrott. Värdarnas uppgift är att vara till hjälp och stöd för dig som är patient och anhörig i frågor som inte rör vården. Vi syns i tydliga Rödakorsvästar.

Kontakta verksamheten

Alexandra von Essen

Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdar: St. Eriks Ögonsjukhus

Kungsholmen