Stöd till häktade och intagna på anstalt

Vi erbjuder besök och samtalsstöd till häktade och intagna.

Stöd till häktade och intagna på anstalt

Häktesbesök

Uppsala

En häktesbesökare pratar med en stödsökande.
En häktesbesökare pratar med en stödsökande.

Syntolkning: En häktesbesökare pratar med en stödsökande.

Häktesbesök

Frivilliga från Röda Korset besöker personer som sitter häktade för att föra medmänskliga samtal. Målgruppen för besöken är häktade med restriktioner, det vill säga de personer som har mest begränsad kontakt med omvärlden. 

Syftet med besöksverksamheten är minskad isolering och utökad medmänsklig kontakt, där behoven är som störst. Att som häktad ta del av samtalen är frivilligt och samtalen kan handla om vad som helst som de båda personerna är bekväma att prata om. Alla frivilliga utbildas av både Kriminalvården och Röda Korset samt ingår ett tystnadslöfte.