Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Väntjänsten i Arvika

Arvika

Röda korsets väntjänst erbjuder sällskap till människor som känner sig ensamma. Vi är en grupp frivilliga som besöker dig i ditt hem eller på ditt äldreboende. Tillsammans planerar vi vad vi ska göra och hur ofta vi ska träffas för att tex fika, sitta och prata eller läsa tidningen tillsammans. Du kommer att träffa samma person så ni får en chans att lära känna varandra.

Kontakta

Lehna Hyltefors tel 070 205 55 00 mail lehna.hyltefors@telia.com eller

Gun Bäckman tel 070 260 27 01 mail gunibrattne@gmail.com 

Kontakta verksamheten

Lehna Hyltefors

Telefon: