Delmos Delegationen mot segregation

Publicerad av: Ulla Lindbärg Thungren, den 23 mars 2021.

Vi har ansökt om medel tillsammans med svenska kyrkan och Barvako somaliska kvinnoförening för olika aktiviteter för att underlätta för speciellt unga och kvinnor att integreras i samhället.