Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Att tillhöra ett sammanhang är ofta avgörande för hur vi mår. Vi arrangerar olika aktiviteter för att skapa gemenskap och stärka hälsan.

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Hälsa och vård

Fler verksamheter i kommunen

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Café och mötesplats

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Kvinnogrupp

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Mans Grupp