Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

När pandemin bröt ut kontaktades vi av Forshaga kommun som frågade om Röda Korset kunde bistå med att handla åt isolerade personer som behövde hjälp, men som inte var inskrivna inom hemtjänsten. Naturligtvis ordnade vi detta.

Flera av de personer som vi hjälpte när läget var som värst, behöver fortfarande stöd. Där fortsätter Röda Korset i Forshaga med den så kallade "handlingshjälpen", dock med allt större vikt vid de sociala kontakterna mellan oss och de personer vi besöker. 

Är du intresserad av att besöka och vara en medmänniska till ensamma isolerade medmänniskor? 

Vill du ha kontakt med oss?

Kontakta Gunnar Ström 070 239 8732