Föreningsinformation

Här kan du läsa den senaste verksamhetsberättelsen för Röda Korsets Karlstadskrets. Samt budget för 2024 och verksamhetsinriktning för 2024.