Föreningsinformation

Välkommen på kretsstämma 22 februari

Kretsstämman hålls den 22 februari i församlingshemmet på Västra Kyrkogatan 3-5 i Karlstad. Ingången är mitt emot Domkyrkans entré.

Vi inleder med fika som serveras från 17.30. Årsmötet börjar klockan 18.00. Ingen föranmälan krävs.

Efter årsmötesförhandlingarna  kommer Andreas Vladis, som är professor i katastofmedicin att berätta om sina erfarenheter. Han har flera gånger arbetat utomlands för Röda Korsets räkning.

Längre ner på denna sida finns kallelse med föredragningslista och övriga handlingar inför stämman. Du kan också hämta handlingarna i Second Hand-butiken på Drottninggatan 2.

Inga motioner har inkommit till stämman. 

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår omval på 1 år av Meta Fredriksson-Monfelt.  

Som övriga ledamöter föreslås omval på 2 år för Eva Stjernström, Terese Söderlund, Packivarani Thavaparan och nyval på 2 år av Christina Höök och Gunilla Forsell Larsson. 

Som lekmannarevisor på 1 år föreslås omval av Bengt Snellman. Som auktoriserad revisor föreslås  WeAudit Sweden AB med Urban Johansson som huvudansvarig revisor. 

 

Varmt välkommen !