Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Besöksverksamheten Guldkanten

Guldkanten arbetar med att minska ensamhet och isolering genom samvaro och eller telefonkontakt.

Fler verksamheter i kommunen

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Vänner för livet café

Våxnäs