Läxhjälp

Vi ger extra stöd till de som studerar, ung som vuxen.

Läxhjälp

Läxhjälp

Läxhjälpsgruppen finns på Kronoparksskolan för att stötta grundskoleelever i deras skolarbete.