Verksamheter

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Besöksverksamhet kontinuerligt på äldreboenden samt hos enskilda personer.

Kil och Högboda

Insamling

Second handbutik

Kil