Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Besöksverksamhet kontinuerligt på äldreboenden samt hos enskilda personer.

Kil och Högboda

Kontakta verksamheten

Rita-Marita Immonen