Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Besöksverksamhet kontinuerligt på äldreboenden samt hos enskilda personer.

Kil

Kontakta verksamheten

Rita-Marita Immonen