Rödakorsvärdar i sjukvården

Vi erbjuder medmänskligt stöd och hjälp till patienter, anhöriga och besökare som kommer till hälso- och sjukvården.

Rödakorsvärdar i sjukvården

Röda Korsvärdverksamhet

Sysslebäck

Kontakta verksamheten

Anette Axelsson Juul