Om oss

En Rödakorsgrupp kommer att startas upp i Bjurholm så fort restriktionerna släpps och

möjlighet till fysiska träffar möjliggörs. Gruppledare blir Britt-Marie Holgersson, Agnäs.

Är du intresserad, kontakta Britt-Marie på tel 070-360 7582.