Om oss

Under hösten -23 kommer vårt fokus att ligga på krisövningar för att säkerställa att vår kris-

beredskapsplan funderar. Vi kommer också att skapa ett samarbete med kommunen krisledning.