Planer för 2024

Vi kommer att fortsätta fokusera på krisberedskap under våren 2024 med övningar och utbildning för våra frivilliga. Kretsen kommer också att satsa på behovsinventering  för att få reda på var  behovet av stöd och insatser finns.