Om oss

Vi har för närvarande ingen verksamhet i Norsjös kommun men kontakta oss gärna på plats i någon av grannkommunerna:

Malå
Lycksele

Du behövs!

Vi arbetar aktivt med olika verksamheter för att stötta samhället på bästa sätt utifrån de lokala behov som finns, exempelvis inom områdena social delaktighet, hälsa, efterforskning och familjeåterförening, skydd, vård, krishantering och beredskap. Är du intresserad av att starta verksamhet i Norsjö är du välkommen att kontakta oss.