Föreningsinformation

Styrelsen

Röda Korset Arboga leds av en förtroendevald styrelse bestående av 9 ledamöter, vilka väljs på kretsens årsmöte.

Styrelsen har i huvudsak följande uppgifter:

  • Besluta om organisation, arbets- och delegationsordning samt attesträtt.
  • Besluta om prioriteringar och inriktningar.
  • Besluta om policyfrågor.
  • Ansvara för planering av kvalitetsutveckling.
  • Ansvara för att uppföljning och utvärdering redovisas kretsstämma.
  • Utarbeta verksamhetsplan.
  • Utarbeta verksamhetsberättelse.
  • Svara för kartläggning av behov för verksamheten.
  • Anställa personal.