"Vi Cykelutflyktingar" där volontärer och flyktingar vid asylboende glädjs tillsammans på cykel.

Röda Korset i Surahammars kommun

Röda Korset Surahammar
Varje dag jobbar våra volontärer med att hjälp ska nå fram till människor i utsatthet. Det här är vår arena, det är det här vi kan. Här är vår värld.

Välkommen till Röda Korset

Vi har för närvarande ingen verksamhet i Surahammars kommun men kontakta oss gärna på plats i någon av grannkommunerna:

Västerås
Fagersta
Sala

Du behövs!

Vi arbetar aktivt med olika verksamheter för att stötta samhället på bästa sätt utifrån de lokala behov som finns, exempelvis inom områdena social delaktighet, hälsa, efterforskning och familjeåterförening, skydd, vård, krishantering och beredskap. Är du intresserad av att starta verksamhet i Surahammar är du välkommen att kontakta oss.